Info

Vi er stadig ramt af Corona, der spilles ikke kegler før efter sommerferien. Vi starter igen hvis der bliver åbnet op d. 3 – 6 – 7 august, husk at tage hansker med, dem skal I bruge når I spiller, der er sprit på banerne til yderlig afspritning. Kan i alle have en god sommer til vi ses.

Turen i efteråret går til Niedersachsen 4 dage fra den 7 til den 10 september. Sidste frist for tilmelding og afmeldinger er forlænget til den 25 juli. Kontakt venligst Lise på mail eller telefon for afmelding eller tilmelding.