Info

Sidste nyt

Så starter vi igen mandag d. 28 september, efter der har været håndværkere på besøg. Vi starter med 2 x månedsspild.

Venlig hilsen Hans Jørgen
Til orientering Der må spilles uden handsker, men husk at desinficere hænderne inden du går på banen, samt når du går fra banen, således vi begrænser smitterisikoen ved Covid 19 mest mulig. Det er fortsat tilladt at spille med handsker, hvis dette foretrækkes. P.B.V. Hans Jørgen Andersen Så er det også tiden for at betale kontingent, der slipper I lidt billigt for efterårssæsonen kun Kr.200,00 som skal betales her i løbet af september.