Info

Vi er stadig ramt af Corona, der spilles ikke kegler før efter sommerferien. Vi starter igen hvis der bliver åbnet op d. 3 – 6 – 7 august, husk at tage hansker med, dem skal I bruge når I spiller, der er sprit på banerne til yderlig afspritning. Kan i alle have en god sommer til vi ses.

Hej keglevenner.

Har i dag aflyst efterårsturen, der var flere som var usikker , og nogle meldte fra på grund af sygdom. I samråd med de grå busser har vi aflyst turen. Men de vil gerne lave en tur til foråret. God sommer😄

Keglehilsen  Lise